POTERY

Spoločnosť LG – bau s.r.o. sa zameriava a realizuje všetky druhy cementových, ekostyrénových, anhydritových a spádových poterov. S ich výberom sa môžete na nás obrátiť a vyberieme to správne riešenie priamo pre vás. Zameranie stavby a vypracovanie cenovej ponuky je bezplatné.  Pri svojej práci využívame najmodernejšiu technológiu a normované postupy prác, to nám umožňuje vytvárať skutočne rovné potery, ktoré majú skutočne výbornú hrejivosť. Poter ako dokončujúca vrstva podlahy je nesmierne dôležitý stavebný prvok, ktorý dotvára priestor.

Pracujeme len s kvalitnou technológiou a používame len kvalitný materiál, a práve tým Vám zaručujeme kvalitné potery.

Potery musia spĺňať  celý rad požiadaviek:

  • tvrdosť
  • pevnosť
  • neprašnosť
  • nivelitu
  • elasticitu

Cenová ponuka - lešenie